JH  Bouwmanagement Home Profiel Werken Contact Bouwmanagement heeft toegevoegde waarden Wanneer men denkt een woning kantoor of anderszins gebouw (winkel) te verbouwen , haalt men met een bouwmanager een professionele kracht in huis De bouwmanager kan als vertrouwens persoon, vanaf het begin bij het proces betrokken worden. Samen met de opdrachtgever kan hij dan met architect en of aannemer in een vroeg stadium het betreffende bouwwerk bespreken, van advies dienen en een kostenraming opstellen. Wanneer het werk aan een hoofdaannemer wordt uitbesteed, dan kan hij als directievoerder optreden, wanneer het werk partieel wordt uitbesteed ( aan elke aannemer / installateur apart) kan hij als projectleider optreden. In beide gevallen wordt de kwaliteit, kostprijs en planning nauwlettend bewaakt. In het gehele bouwproces heeft de opdrachtgever één aanspreekpunt. JH bouwmanagement heeft jarenlange ervaring in deze werkzaamheden,zowel als projectleider van kleine utiliteitswerken, dan wel als directievoerder en toezichthouder. De werkzaamheden werden uitgevoerd voor zowel particulieren, woningcorporaties als voor de overheid.